För ett liv i balans

Livet är enkelt

av

Om du frågar rösten i huvudet vad livet är, då kommer den att svara att livet till stor del är väldigt frustrerande.

Det är saker som ska lösas till höger och vänster. Så snart ett problem är löst i ena änden, dyker det upp ett nytt i den andra.

Som någon uttryckte det:

”Livet är en förbannad sak efter en annan.”

Så upplevs livet när livet ses som en följd av händelser. Det innevarande ögonblicket, vilket är livet självt, blir förminskat till en transportsträcka eller till och med ett hinder mellan dåtid och framtid.

Nuet ses genom ett filter av det förflutna. Handlingar utförs med framtiden i åtanke. Och, som om inte det vore nog, ska helst tio saker göras samtidigt.

Inte konstigt att livet upplevs som problemfyllt och krångligt.

Livet är okomplicerat

Sanningen är att livet inte är det minsta komplicerat.

När uppmärksamheten till fullo riktas till det innevarande ögonblicket, då blir det hanterbart. Det får en lätthet över sig och den lättheten känns i hela kroppen, som om du äntligen lägger ifrån dig en tung ryggsäck du länge burit runt på.

Dessutom skapas utrymme åt den ofantliga energi och äkta intelligens som vilar i nuet. Istället för att en stor del av uppmärksamheten går till spillo på tankar om dåtid, framtid och fruktlöst multitaskande, är du 100% mottaglig för livets magiska möjligheter.

Med de resurser som då står till ditt förfogande blir även de mest utmanande situationer hanterbara.

Det kommer att finnas perioder som är mer krävande än andra, men de är ändå fria från de tidsbundna tankarnas frustration och rädsla.

Det här ögonblicket är ditt liv. Svårare än så är det inte.


Till toppen ⇧