För ett liv i balans

Livet leker

av

Finns det problem i ditt liv?
Finns det saker som måste lösas?
Finns det någonting som saknas?
Finns det någonting som inte borde finnas där?

Välkommen till klubben!

Medlemskapet kommer med födseln. Klubben heter Livet. Vi är alla medlemmar.

Det kommer aldrig att komma en punkt när allting är löst. Det kommer kortare perioder då och då, men förr eller senare dyker en ny utmaning upp. Det är så motsatsernas värld fungerar. Du kan inte uppleva ”bra” perioder om det inte finns ”dåliga”.

Men det finns ett alternativ till att leka domare av bra och dåligt. Du kan tillåta saker att hända utan att döma dem. Du kan acceptera det innevarande ögonblicket som det är.

När du zoomar in endast på nuet, när du inte längre likställer din livssituation – det som måste fixas, det som måste hända, det som inte får hända och så vidare – med livet självt, då händer något…

Stress och oro upplöses. Lätthet och glädje framträder.

Detta naturliga välbefinnande är inte beroende av att yttre omständigheter måste vara på ett visst sätt. Saker som är relativt viktiga måste kanske tas itu med, men det som är av absolut vikt är att du är vän med nuet. Då blir livet din vän – oavsett vad som händer i det.

Du kan till och med uppskatta utmaningarna, som dyker upp med lämna mellanrum. Du är medveten om att det är en lek som utspelar sig i livet. Du känner att livet leker!


Till toppen ⇧