För ett liv i balans

Livets flod

av

Ta ett medvetet andetag. Var fullt närvarande på både in- och utandning.

Tänk sedan tillbaka på hur det andetaget var, hur det kändes och upplevdes. Föreställ dig sedan hur nästa medvetna andetag kommer att kännas.

Märkte du skillnaden?

Att tänka tillbaka på ett tidigare andetag eller föreställa sig det nästkommande, kommer inte i närheten av den verkliga upplevelsen. Det finns ett vibrerande liv i nuet, i verkligheten, som sinnet aldrig kommer i närheten av.

Nuet har en ”verklighetens prägel”, som dåtid och framtid inte har. ~ Nisargadatta Maharaj

Mellan stränderna förflutet och framtid flyter livets flod fram – stark och livfull, men samtidigt mjuk och stilla. När oro eller begär lämnar dig skeppsbruten på stranden, låt ett medvetet andetag leda dig tillbaka till vattenbrynet.

Där, mellan dåtid och framtid, vilar verkligheten … livet.


Till toppen ⇧