För ett liv i balans

Livets läroplan

av

Klandra inte dig själv. Du gjorde vad du kunde med det du hade där du var.

”Det du hade där du var”, vad innebär det? Det syftar på den nivå av medvetenhet du hade i en given situation. Du handlade på det enda sätt du kunde med den medvetandenivå du hade i precis det ögonblicket.

Ingen människa kan handla annat än utifrån sin aktuella nivå av medvetenhet. Det är omöjligt.

I efterhand, däremot – i ett högre medvetandetillstånd – kan du se att du idag skulle agera annorlunda om du ställdes inför samma situation.

Handlingar får konsekvenser, konsekvenser leder till lärdomar, och lärdomar leder till högre medvetenhet … förutsatt att du inte trycker ner dig själv genom att skjuta den andra pilen.

Lev, lär och väx – det är livets läroplan.


Till toppen ⇧