För ett liv i balans

Livets mening

av

Vad är meningen med livet?

Att du ska ställa den frågan.

Om du är innerlig i ditt sökande efter ett svar, då måste du gå bortom sinnet. Intellektet kan aldrig tillfredsställa dig särskilt länge, du måste gå djupare än så.

Du måste bortom den ombytliga tänkaren och bli medveten om den konstanta medvetenheten inom dig och utanför dig. Där upptäcker du livet, där upptäcker livet sig själv, där upptäcker du ditt sanna jag och där upphör ditt sökande.

Ändå står du utan egentligt svar på din fråga. Det enda som hänt är att frågan försvunnit. Det är ett svar utan förklaring, ett inre vetande sprunget ur varande.

Meningen med livet är…


Till toppen ⇧