För ett liv i balans

Livets olika resor

av

Alla har vi våra resor att göra. Ingen resa är den andra lik.

Vi kanske tror oss veta vad som är rätt för andra, vart de ska och vad de bör undvika. Men är det att hjälpa till, att på pappret försöka peka ut andras väg i förväg?

Ofta behöver vi gå vilse för att verkligen lära oss vad som är rätt väg. Det spelar ingen roll vad andra har sagt eller inte sagt. Det är först när vi själva ger oss ut i livets gläntor och snår som vi lär oss att läsa vårt hjärtas kompass.

Inga vägvisare eller kartor kan i förväg peka ut den vägen. Vi måste själva vandra den i vår egen takt.

Alla har vi våra resor att göra – och en del av den resan är att låta andra göra sina resor på sitt sätt.


Till toppen ⇧