För ett liv i balans

Livets paradoxer

av

Livet är fullt av paradoxer. Ett exempel på det är att strävan efter någonting i framtiden håller oss fångade i det förflutna.

Den där illusionen om framtiden är inget annat än en förbättrad version av det förflutna. Det kända inlindad i fantasins slöja.

Om vi vill utvecklas och bidra med verkligt nyskapande, då måste vi röra oss framåt med ett öppet hjärta. Ett hjärta som säger ”Ja!” till nuet.

Vi kan lära oss av det förflutna och vi kan ha framtida mål i sikte, men vi måste ha nuet som främsta prioritet. Vi måste göra nuet till vår vän.

Livet är, har alltid varit, och kommer för alltid att vara här och nu. När vi fullt ut erkänner det, då uppenbarar sig ännu en av livets paradoxer:

Nu är den viktigaste morgondagen.


Till toppen ⇧