För ett liv i balans

Livets schack

av

I den sevärda dokumentären Magnus – schackgeniet får tittaren följa schackvärldsmästaren Magnus Carlsens otroliga resa till toppen.

Folk har beskrivit honom som ”schackets Mozart”. På det svarar han stillsamt och med ett leende på läpparna:

Jag kommer aldrig att kunna spela schack perfekt. Jag gör positionella och taktiska misstag. Och jag gör ofta flera av dem i varje spel.

Men han fortsätter att spela. Och han fortsätter att vinna.

Hur kommer det sig? Det beror på att han inte fastnar i tankar om att han har begått ett misstag. Han inser vad som skett, han anpassar sig efter den nya situationen, och han går vidare.

Kanske är det just dessa misstag som leder fram till de drag som får andra professionella spelare och analytiker att häpna. De beskriver ibland hans spel som ologiskt och ogenomtänkt.

Själv nämner Magnus ofta ordet intuition. I en tidningsintervju för några år sedan, förklarade han det så här:

Ofta kan jag inte förklara ett visst drag, jag vet bara att det känns rätt, och det verkar som min intuition har rätt oftare än den har fel.

Där har vi det! Universums röst, som med stadig hand guidar oss rätt genom livet. Men det förutsätter att vi släpper det logiska tänkandet för en stund.

Utomstående kommer att fortsätta förklara dessa livets schackdrag som oförståeliga, ologiska och ogenomtänkta. Det är ok, deras pjäser är inte uppställda som dina.

Låt intuitionen guida dig och gör ditt nästa drag.


Till toppen ⇧