För ett liv i balans

Livsverk uträttas ur stillhet

av

I stillheten finns en intelligens, som inte sinnet förstår sig på. Det är ett tidlöst vetande, som inte jämför och dömer. Det är en obunden kraft, som inte går att forcera fram. I stillhet ger den sig tillkänna.

Det innebär inte att du måste vara orörlig för att locka fram den. Du kan praktisera stillhet i rörelse. Du kan göra och samtidigt vara.

På samma sätt som du kan cykla och samtidigt vara medveten om naturens stilla skönhet, kan du kan hitta balansen mellan det inre och yttre.

När du hittar denna livets mittpunkt, då blir handlandet rätt för stunden. Universums vilja kan flöda fritt genom dig och du uträttar livsverk i dess sanna mening: du blir en skapare av livets verk.


Till toppen ⇧