För ett liv i balans

Låt ljus skingra mörker

av

En vanlig missuppfattning är att ett uppvaknande till en djupare medvetenhet leder till att begär och andra särdrag är som bortblåsta. Den falska bilden kan vara det sista hindret till att ett verkligt uppvaknande äger rum.

En upplyst person, för att använda ett annat uttryck, har fortfarande en kropp och det som kommer med den. Skillnaden är att han eller hon inte längre är totalt identifierad med personlighetsdragen. Det finns distans.

Tänk dig att du befinner dig i ett mörkt rum. Du springer in i saker och ting, och det tycks stå monster och lura i vartenda hörn. Sedan tänder du lampan…

En helt ny värld uppenbarar sig, men ändå är det inte en ”ny värld”. Saker och ting finns kvar, men du ser dem med klarhet – i medvetandets ljus.

Du bär detta ljus inom dig.


Till toppen ⇧