För ett liv i balans

Lugn i stormen

av

Världen är full av uttryck. Vi stöter dagligen på dem i form av natur, människor, händelser, tankar, känslor med mera.

Ibland passerar de mer eller mindre obemärkt förbi. Andra gånger väljer vi att klassificera dem – bra, dåligt, givande, störande, glädjande, sorgligt…

Om vi tar dessa klassificeringar som hela sanningen, då blir livet en oändlig berg- och dalbana. Toppar och dalar avlöser varandra om vartannat och vi är ständigt på helspänn, ängsliga för vad som dyker upp bakom nästa krök.

Om vi däremot är medvetna om att detta är temporära uttryck i någonting större, likt vågor på ett oändligt hav, då kan vi bibehålla ett fortsatt inre lugn.

En våg sveper behagligt över oss, nästa slår oss omkull med full styrka. Men vi låter oss inte svepas med helt och hållet, eftersom vi hela tiden är medvetna om att självaste havet genomsyrar alla vågor och att vi också är en del av detta hav.

När vi litar på att vi är havet, då är vi inte längre rädda för vågorna. ~ Sayadaw U Pandita


Till toppen ⇧