För ett liv i balans

Lyft blicken

av

Lyft blicken mot himlen.

Se hur molnen varierar i storlek, se hur de ändrar form och hur de kommer och går.

Flytta uppmärksamheten till själva himlen, bakgrunden mot vilka molnens skådespel utspelar sig. Bli medveten om dess formlöshet, oändlighet och stillhet. Oavsett vad som pågår i förgrunden, så förblir bakgrunden för evigt fridfull.

På samma sätt kan du lyfta blicken inom dig.

Flytta uppmärksamheten från tankarna. Uppmärksamma det glapp som finns mellan två tankar. Bli medveten om den rymd som omsluter varje tanke.

Gör det inte till ett tankeexperiment, det funkar inte. Försök inte åstadkomma något. Släpp alla koncept och idéer du kan tänkas ha kring tankar och medvetenhet.

Gör det inte till ett görande. Bara var. Var medvetenheten som betraktar det som sker i medvetandet. Var den eviga himlen, som utan dömande tillåter molnen att leka sina kortvariga lekar.


Till toppen ⇧