För ett liv i balans

Världen behöver fler lyssnare

av

Att höra någon prata är ingen konst. Den sanna konsten ligger i att verkligen lyssna.

Den som endast hör på kan ofta återberätta vad som nyss sagts. Men det saknas förståelse och medkänsla. Det är som en bandspelare; den kan ta in ljud och återge det, men den förstår inte innerbörden.

Det är väldigt tydligt när någon endast hör på. Frånvaron lägger sig i vägen som en tät dimma. Det spelar ingen roll om samtalet äger rum öga mot öga eller över telefon. Orden når inte riktigt fram.

Världen behöver fler lyssnare. Du kan bli en bidragsgivare genom att skänka medmänniskor din fulla uppmärksamhet. Låt närvaro vara den ovärderliga gåva du för med dig in i varje form av relation.

Världen kommer att återgälda dig mångfalt.


Till toppen ⇧