För ett liv i balans

Den olyckliga kungens magiska ring(ar)

av

I Eckhart Tolles bok En ny jord finns en gammal sufiberättelse om en kung.

Han slits ständigt mellan lycka och förtvivlan. Ena sekunden är kolossalt lycklig, och i nästa stund har den lyckan förvandlats till besvikelse.

Till slut söker han upp en man som sägs vara upplyst, och säger: ”Jag vill vara som du. Kan du ge mig något som kan få mig att uppnå balans, jämnmod och visdom? Jag betalar det pris du begär.”

Den vise mannen svarar: ”Jag kanske kan hjälpa dig. Men priset är så högt att hela ditt kungarike inte skulle räcka som betalning för det. Därför ger jag det till dig som en gåva.”

Några veckor senare återvänder den vise mannen och överlämnar ett vackert etui till kungen. Inuti ligger en enkel guldring med följande ord ingraverade:

Även detta är övergående.

”Vad är innebörden i det?” frågar kungen.

Den vise mannen svarar: ”Bär alltid den här ringen. Vad som än händer, innan du kallar det bra eller dåligt, rör vid ringen och läs inskriptionen. På så sätt kommer du alltid att uppleva jämnmod och frid.”

En ring till

Fyra enkla ord, vars innebörd löser merparten av det mänskliga lidandet.

Vi är snabba med att döma enskilda händelser, men ser sällan till helhetsbilden. Och när det gäller positiva upplevelser, så klänger vi fast vid dem som om våra liv stod och föll med deras existens.

Att se verkligheten, att se att all form är temporär, är att gå bortom det mentalt skapade lidandet. Det innebär också att glädjefyllda upplevelser blir rikare, eftersom vi inte kräver någonting av dem.

Ringen har som sagt ett oerhört viktigt och kraftfullt budskap, men det kan också få fel konsekvens om det missbrukas. Något som framför allt kan ske när det gäller upplevelser som uppfattas som negativa.

Att allt är övergående stämmer. Men nu är nu, och det är viktigt att allt inkluderas i nuet. Ringens budskap får inte bli en ursäkt till att göra nuet till en transportsträcka till framtiden.

Allt är lika viktigt. Om nuet förbises nu, så kommer det framtida nuet alltid att ligga på ogripbart avstånd. Det är som att jaga regnbågens slut.

Det bästa vore kanske att bära ännu en ring:

Även detta ska inkluderas.


Till toppen ⇧