För ett liv i balans

Meditation utan motiv

av

Meditation öppnar dörren till en helt ny verklighet.

Livet ses med friska ögon och livets innehåll bär inte längre tänkandets dödvikt i samma utsträckning. Livet blir levande!

Men sann meditation är inte som att lägga sig till med en ny hobby. Att vara meditativ är ett levnadssätt, inte ett deltidsjobb.

Visst, det går att sätta sig på bestämda tider och meditera en stund. Det kan upplevas som rofyllt och berikande, och det kan vara ett nödvändigt första steg mot ett meditativt liv.

Men förr eller senare är det dags att föra in helheten. Att fullt ut och medvetet närvarande uppmärksamma varje aspekt av livet – varje intryck, tanke, känsla, vilja och handling – det är att vara meditativ sann bemärkelse.

Att leva meditativt

Så länge helheten saknas, kommer livet att levas i separation, vilket innebär ett liv i konflikt.

Att använda meditation som motiv för att bli stilla är att bjuda in turbulens. Ordet motiv, som härstammar från det latinska ordet motivus, betyder ordagrant rörelse.

Vi är här och vill vara där. Vi sätter oss på tanketåget och hoppas att ett loko-motiv ska föra oss mot målet. Rörelse för att vinna stillhet, det är inte hållbart.

Varaktig stillhet börjar med erkännandet av att vi befinner oss i rörelse, ständigt på jakt. När vi inser det utan någon som helst förflyttning, fördömning eller förvanskning – när vi fullt ut stannar med och observerar det som är – då stillnar varje rörelse av sig självt.

Vi blir vän med livet och livet blir vår vän. Det finns inte längre någon separation. Vi lever inte längre ett liv med inslag av meditation.

Vi lever meditativt.


Till toppen ⇧