För ett liv i balans

Börja meditera genom att sluta meditera

av

Man brukar säga att ett av de första hindren som kan dyka i meditation är tanken ”nu mediterar jag”. Redan där har vi gjort meditationen till en idé, ett koncept, något vi gör, en uppgift som ska utföras. Det är precis den typen av tänkande vi vill försöka gå utöver i meditation.

Inom vissa traditioner undviker man att säga att man mediterar. Istället kallar man det helt enkelt för att sitta. Detta för att inte göra meditationen till ett mentalt koncept, som riskerar att bli ett hinder.

För att ta det ett steg längre och göra det ännu enklare, skulle vi helt och hållet kunna strunta i att ge det något namn. Vi kan istället se det som att vi för in stunder av stillhet i våra liv.

Stillhet behöver inte betyda att det är tyst – varken utanför oss eller inom oss. Stillhet innebär att vi observerar det som sker, både innanför och utanför kroppen, utan att göra en grej av det. Vi hör och ser det som sker utanför oss, men vi dömer det inte och förser det heller inte med etiketer. Vi observerar tankar som uppstår inom oss, men vi undviker att fästa oss vid dem.

Genom att låta alla dessa tankar och sinnesintryck upptå och passera utan att vi klänger oss fast vid dem, då kommer dess brus att avta och allt känns plötsligt klarare. Det är som ett glas med grumligt vatten; om vi slutar att röra runt i det, då kommer vattnet till slut att klarna.

Finn stillhet i vardagen

Stillhet är inget vi måste befinna oss på något särskilt ställe för att kunna uppleva. Vissa miljöer kan så klart vara mer utmanande än andra, men se inte det som ett hinder om du exempelvis har mycket ljud runt omkring dig. Eckhart Tolle beskriver detta bra i boken Tystnaden talar:

Oljud i omgivningen kan vara lika hjälpsamma som tystnad. Hur? Genom att du lär dig att släppa ditt motstånd mot ljudet, att tillåta det vara som det är. Detta accepterande leder till den sfär av inre frid som är stillhet.

Så snart du accepterar det innevarande ögonblicket på djupet – oavsett vilken form det tar – är du stilla, fridfull.

Om du inte lyckas finna tid till stillhet i hemmet, exempelvis, utnyttja då andra tillfällen som ges. Som till exempel:

  • Under en promenad.
  • I bilen.
  • På tåget.
  • På bussen.
  • I rulltrappan.
  • På tunnelbanan.
  • På spårvagnen.
  • På cykeln.
  • På lunchrasten.
  • När du står i kö.

För de flesta finns det garanterat minst lika många ytterligare tillfällen likt dessa under en vanlig vardag. Hitta dem och utnyttja dem.

Om du redan har en fast meditationsrutin som du tycker fungerar bra, fortsätt då för all del med den. Den här texten är inte tänkt att få någon som redan mediterar att sluta med det, utan att få dem som finner det svårt att göra så att hitta en annan väg.

Haka inte upp dig på detaljer och misströsta inte om det under vissa perioder känns svårare än andra. Fortsätt att göra det som passar dig bäst och gör det regelbundet. Ge inte upp!

Jag låter ännu ett citat ur boken Tystanden talar avsluta denna text:

Sann intelligens verkar i tystnad. Det är i stillheten vi finner kreativitet och lösningarna på våra problem.

Mer läsning om meditation


Till toppen ⇧