För ett liv i balans

Medveten närvaro som hyllning till livet

av

En förflyttning av medvetandet, det är vägen mot ett liv i balans och harmoni. Att vara i steget istället för att sträva efter att ligga steget före. Att vara medvetet närvarande här och nu istället för att uppslukas av tankar om framtiden.

Vi behöver inte hela tiden tänka på framtiden och försöka klura ut hur den kommer utveckla sig. Den kommer när den kommer. Vi behöver inte hela tiden göra en sak för att komma till nästa. Det går alldeles utmärkt att göra en sak för den sakens skull.

Nuet är meningsfyllt genom sitt innehåll, ej såsom bryggan till en framtid. Och dess innehåll är vårt innehåll i nuet, det varmed vår tomhet fylles om vi förmå att taga emot.
Dag Hammarskjöld

Att föra in närvaro och medvetenhet höjer både kvaliteten och glädjen i det som görs. Enkla och vardagliga sysslor, som tidigare sågs som ett tråkigt måste, får något rofyllt och tillfredsställande över sig.

Vi kan vara medvetet närvarande när vi…

  • …städar.
  • …diskar
  • …duschar.
  • …viker tvätt.
  • …klär på oss.
  • …borstar tänderna.
  • …lagar mat.
  • …äter.
  • …bäddar sängen.
  • …putsar skorna.

Listan kan göras hur lång som helst. Vardagen är full av fantastiska tillfällen för att öva oss i att bli mer närvarande.

Medvetet närvarande i vardagen

Vi behöver använda alla våra besparingar för att åka till andra sidan jorden och gå en kurs i mindfulness. Vi bor redan tillsammans med världens bästa mindfulnesslärare och hen heter Vardag.

Det kan hända att vissa sysslor tar något längre tid att utföra medvetet och fullt närvarande. Men vad gör det när vi faktiskt tycker om att göra det vi gör. Att skänka uppmärksamhet är att erhålla glädje.

Vi har tid att stanna upp och föra tillbaka uppmärksamheten till nuet. Vi kan bli medvetet närvarande om detta evigt innevarande nu – livet självt. Vi kan vara här och nu och se storslagenheten i det lilla.

Ingenting är för litet för att förtjäna vår medvetna närvaros bekräftelse. Ingenting är för ovidkommande för att förtjäna vår innerliga tacksamhet. Att uppmärksamma nuet är att uppvakta livet.


Till toppen ⇧