För ett liv i balans

Kraften i att bli medveten om ditt omedvetna jag

av

I takt med att din medvetandenivå ökar förbättras möjligheterna att upptäcka om du är insnärjd i tankar, känslor eller vanemönster.

Du flyttar fokus, exempelvis till att uppmärksamma livskraften som flödar inom dig, och lyckas på så sätt att lösgöra dig från det som drar.

Det är underbart att kunna göra det, men emellanåt kan det vara nyttigt att inte genast flytta fokus. Prova att stanna kvar en stund istället.

Jämför dina olika nivåer av medvetenhet:

  • Hur känns det just nu?
  • Har skiljer det sig mot ett tillstånd av jämnmod?
  • Finns det något som utmärker sig extra tydligt?

Undersök och lär känna dina olika sinnestillstånd bättre.

Personligen har jag upptäckt att jag har en tendens att bita ihop käkarna när jag är fast i grubblerier. Jag märker också att allt jag gör sker med mindre inlevelse, att jag liksom lutar mot framtiden, som om nästa steg vore viktigare än det jag tar just nu.

Genom att bekanta dig med dina olika medvetandetillstånd får du ytterligare en guide för närvaro. Det som tidigare fick dig att falla platt, blir det som gör att du står stadigare på benen. Det blir lite som i den japanska självförsvarskonsten aikido, som beskrivs så här av det Svenska Aikidoförbundet:

Aikido bygger på att lära sig känna in anfallarens rörelser och balans, ligga steget före dennes intentioner och mjukt kunna manövrera undan den tänkta attacken och kontrollera anfallaren utan att orsaka skada.

Tecknen för aikido brukar översättas till ”Vägen till harmoni med livskraften”.


Till toppen ⇧