För ett liv i balans

Medvetenhet är kärlek

av

Verkligt kärleksfullt handlande kan endast ske då det innevarande ögonblicket uppmärksammas till fullo.

Att vara närvarande är att behjärta. Att vara medveten är att älska.

Det viktigaste du kan göra för dig själv och för andra och för hela universum är att släppa illusionen om att nästa ögonblick är viktigare än detta.


Till toppen ⇧