För ett liv i balans

Ett medvetet liv

av

Oavsett vad som pågår i livet – yttre utmaningar, inre turbulens, framgångar och motgångar – så finns det ingenting viktigare än att vara medveten om att någonting faktiskt pågår.

Innehållet är mindre viktigt, det förändras och försvinner och ersätts med någonting nytt. Men det viktigaste, medvetenheten, förblir stilla och oberoende oavsett innehållets form.

När du har din grund i den beständiga medvetenheten istället för det föränderliga innehållet, då upphör oro, osäkerhet och mental rädsla.

Där känner du ditt sanna jag: Livet själv, inte dess innehåll.


Till toppen ⇧