För ett liv i balans

Möjligheterna bortom alla jämförelser

av

Varför jämföra oss med andra? Vad är vitsen med det?

Det enda vi jämför är en bild vi har av den andre med en bild vi har av oss själva. Sådana ytliga jämförelser är otroligt missvisande.

Vi, eller snarare egot, ser vad det vill se för att få sin förgängliga och ständigt hotade identitet bekräftad. Sedan spelar det ingen roll om självbilden är bättre eller sämre än bilden av någon annan, huvudsaken är att idén om ”Jag” blir verifierad. Det är en falsk livssyn, en teater, som inte har någonting att göra med människan bakom masken.

Och det är inte bara med andra vi jämför oss. Minst lika vanligt är det att vi jämför oss med oss själva, och det är precis lika falskt och begränsande.

Det enda vi kan jämföra oss med är våra egna tolkningar av det förflutna – små filmer regisserade mot bakgrund av vår personliga historia. Var finns möjligheten till nyskapande om vi klänger oss fast vid det vi anser oss vara förtrogna med?

Revolutionerande uppfinningar, konst, litteratur, arkitektur med mera har alla en gemensam nämnare: de går bortom det redan kända, de överskrider alla jämförelser. Revolution, ett ord som kommer från det latinska revolutio, som betyder ”att vända om”. Det är precis det vi behöver göra om vi vill upptäcka vår fulla potential. Vi måste vända oss bort från sinnets tidsbundna och begränsade bilder och upptäcka det tidlösa medvetandets obegränsade möjligheter.

När vi slutar jämföra och börjar leva fullt ut, då kan vi överträffa våra vildaste fantasier. Otänkbara under inträffar när vi slutar att undra vad som kan tänkas vara genomförbart.


Till toppen ⇧