För ett liv i balans

Närvaro är liv

3 januari 2017 av Robert Birming

Närvaro ger livet liv och mening. Ur närvaro spirar äkta lycka och sann kärlek. Samma sak gäller för det omvända…

Utan närvaro blir livet livlöst och meningslöst. Avsaknad av närvaro är frånvaro av lycka och kärlek.

Närvaro är liv, liv är närvaro.