För ett liv i balans

Mer närvaro ger mer liv

av

Vissa saker känns intressanta att göra. Andra känns totalt ointressanta. Hur kommer det sig?

Självklart spelar det in vilka vi är som personer, vilken bakgrund och vilka tendenser vi har. Men det finns en viktigare aspekt, som går bortom det personliga, och det är hur mycket uppmärksamhet vi tillängar det vi ägnar oss åt.

Genom att vara medvetet närvarande och skänka vår fulla uppmärksamhet till det vi ägnar oss åt för stunden, kan även de mest vardagliga sysslorna ge en känsla av tillfredsställelse.

På samma sätt blir även de mest imponerande upplevelserna ointressanta när vi inte är närvarande. Om våra tankar befinner sig i grubblerier kring det förflutna eller framtiden, då missar vi nuet, själva livet, hur storslaget det än är.

Livet är så intressant eller ointressant som vi själva gör det till. Ju mer närvaro vi för in i livet, ju mer får vi ut av livet.


Till toppen ⇧