För ett liv i balans

Nästa steg i livet

av

Vilket är nästa steg i livet? Vart ska du gå? Vad är meningen?

Ibland är det självklart; andra gånger svårt att veta.

Du har provat dig fram utan att känna att det har träffat rätt. Du står inför flera olika vägval utan att veta vilket som leder dig framåt.

Det kanske helt enkelt är på sin plats att vara på din plats. Det kanske är dags att låta det nuvarande steget vara det viktigaste (vilket det ju också är) istället för att fokusera på nästa.

Ett beslut som tas endast som ett led i att slippa tänka på att fatta beslut blir sällan bra. Ha tålamod. Det är ingen brådska.

Låt det växa fram och mogna. Bilden kommer att klarna på samma sätt som det grumliga vattnet klarnar när du slutar röra om i det.

Du står inte still bara för att du inte rör dig framåt. Tålamodet och tilltron är en del av mognadsprocessen.

Din närvaro är näringen som får potentialen att blomma.


Till toppen ⇧