För ett liv i balans

Naturen som lärare

16 december 2017 av Robert Birming

På promenad. Vid vattenbrynet står ett iögonfallande träd.

Det är barnens träd. Deras klätterlek har gett det en unik karaktär, en oavsiktlig skönhet, som fullbordats tack vare trädets öppenhet.

Genom att inte vilja vara något särskilt, har det blivit något enastående.

Naturen kan lära oss mycket, om vi är villiga att lyssna.