För ett liv i balans

Att njuta på riktigt

av

Njutning: att det du vill ha. Inte att ha det vill vill ha, vilket skulle innebära att njutning vore permanent. Men så är inte fallet, eller hur?

Du får det du vill ha, du upplever en stunds njutning, sedan avtar det. En tid senare funkar det igen – en liten stund. Och så håller det på…

Att upptäcka denna njutningens förgänglighet är att glänta på dörren till djupare insikter. Där visar det sig att det faktiskt inte alls är njutningsmedlet i sig, vilket det än må vara, som orsaker själva njutningen.

Det som har hänt är att tankarna om saknad och känslan av att vara inkomplett har lagt sig. Det råder en (falsk och flyktig) känsla av att vara komplett.

Nu börjar bilden av sanningen att framträda i sin helhet.

Att vara tillfreds ligger inte i händerna på något som kommer och går. Att vara komplett är inte att mätta tankarna med det de suktar efter.

Att vara fullkomlig är att veta att ingenting väsentligt saknas i detta nu. I stillheten bortom tankarnas krav på ”det perfekta livet”, där vilar denna odödliga fullkomlighet.

Den är din här och nu. Du kan aldrig förlora den. Du ÄR den.

När du bär denna sanning med dig, då kan du börja njuta på riktigt. I stort och i smått. Och du slipper måste-ha-njutarens ständige följeslagare: frustrationen.


Till toppen ⇧