För ett liv i balans

Noterat april 2016

av

Så många problem och så mycket onödigt lidande som kan undvikas utan ansträngning. Allt som behövs är att lätta på greppet kring jag/mig/mitt-tankarna.


Verkligt berikande skapelse sker endast när den opersonliga universella visdomen står som bidragsgivare. Känn friden i känna till denna sanning – både i motgång och framgång.


Allt som kan beskrivas är bundet till minnen. Ditt sanna jag är inte en minnesbild av vem du är. Du behöver inte minnas vem du är för att vara den du verkligen är – obunden och obeskrivlig.


Varför försöka reda ut den oreda som tankar framkallar? Varför försöka bringa fullkomlighet till något så ofullkomligt som sinnet? Gå bortom dessa ytligheter och finn den perfektion som för alltid vilar på djupet.


Att komma ihåg vad som behöver komnas ihåg, det är det viktigaste att komna ihåg. Att komma ihåg att bortom tankar och känslor och annat som kommer och går, där finns det som för evigt består.


Livet andas … in och ut, in och ut. Den kreativa utandningen varvas med inandning, återkomsten till skapelsens källa. Håll inte andan.


Till toppen ⇧