För ett liv i balans

Noterat februari 2017

av

Handlande som medel för att nå ett mål gör både handling och mål otillfredsställande. Fullkomlig tillfredsställelse ligger i att se varje handling som ett mål i sig självt. Detta är att harmonisera med livet.


Likt födelse och död står allt som går att beskriva i motsats till någonting. Däremellan vilar Livet, källan till alltings födelse och död, din sanna natur – obeskrivlig och evig.


Att aktivt försöka göra sig av med oönskade tankar innebär fler tankar, mer görande. Sann frihet vilar i Varandet, ett vaket iakttagande utan strävan. Denna tidlösa frihet är tillgänglig här och nu.


En förutsättning för inre frid är att inte leta efter förutsättningar för inre frid.


I stillhet kommer de sanna svaren. Och ibland inga svar alls. Ett uteblivet svar kan också vara ett svar – ett bevis på att frågan inte var så pass viktig som sinnet ville få den till.


Begäret att analysera och försöka förstå personliga begär är sinnets sätt att hålla fast vid begär. Varaktig frihet från begär sker med visdom, inte med förstånd. Visdom frambringas genom att observera, inte genom att analysera.


Att tillåta tystnaden att vara tyst, att tillåta stillheten att vara stilla, att tillåta tomheten att vara tom – tecken på sann inre frid.


Att frigöra världen från bördor börjar med att frigöra dig själv från bördor, och den största bördan är tron om att hela världen vilar på dina axlar.


Många av livets viktigaste lärdomar uppstår genom misstag. Snedsteg är också steg, till skillnad från stillastående.


Tro inte att människor ska agera enligt dina önskemål. Människor agerar utifrån deras nivå av medvetenhet. Din reaktion på deras agerande är en fingervisning om din nivå av medvetenhet. Din största fiende kan vara din största läromästare.


Till toppen ⇧