För ett liv i balans

Noterat januari 2016

av

En ny dag, ett nytt år. Saker kommer och går. Men något förblir stilla. Den stillheten är ditt sanna jag. Var stilla och bli den du verkligen är – i dag, i morgon, för evigt…


När ingen läser det du skriver, skriver du? När ingen berömmer din godhet, är du god? När ingen känner din närvaro, är du närvarande? Egots vägar är många och sluga. Var på din vakt.


Det finns en frid som ingen ofrid rår på. Det finns en frid i friden, en fridens frid. Den är alltings födelse, evigt närvarande. Tingen kommer och går, men friden består. Allting är ok. Känn friden.


Var rotad i nuet och gör vad som känns rätt för stunden. Anklaga inte dig själv om det i efterhand känns som du borde handlat annorlunda. Du gjorde vad du ansåg vara rätt för stunden, vad mer kan du göra? Ta lärdomar och gå vidare.


Låt ingenting bli viktigare än vetskapen om att du på djupet står åtskild från det som händer dig. Du kan ha en hel värld fylld av bekymmer, men när du känner dig själv som världen istället för innehållet, då upphör alla bekymmer.


Så lite som behövs: vilja, beslutsamhet och uppmärksamhet. En vilja att släppa egots tidsbundna jag för att tveklöst omfamna det tidlösa Varandets sanna jag. Så lite som behövs för att leva i frid.


Till toppen ⇧