För ett liv i balans

Noterat januari 2017

av

Att känna sig vilsen är inte detsamma som att vara vilse. Att veta att en väg är fel är också att vara på rätt väg. Med hjärtat som kompass är tillit den enda karta som behövs. Låt kärleken leda vägen.


För varje stund av förvirring, ett evigt förlåtande. För varje nypa tvivel, en famn tålamod. För varje givet ögonblick, en oändlig tacksamhet.


Likt en liten planta, som växer sig stor i solens sken, växer vi som människor när vi kliver ut ur skuggan och in i medvetandets ljus.


Att förlåta andra är att förlåta dig själv. Att förlåta dig själv är att omfamna det osjälviska – ditt sanna jag. Förlåtelse är förening, förening är kärlek, kärlek är du.


Lite inre frid, är det för mycket begärt? Ja. Begär inget och du får mer frid än du någonsin bett om.


Du kan göra ett viktigt val. Du kan välja att inte låta den personliga viljan stå i vägen för den opersonliga universella viljan. Du kan välja att göra dig själv mindre för att bidra till och bli en del av något betydligt större.


Ingen tanke, hur god den än är, kan någonsin skapa verklig frihet från oönskade tankar. Motargument är bundenhet, en dragkamp mellan gott och ont, lidandets klister. Verklig frihet vilar mellan tankarna.


Utmanande personer och situationer uppträder på det ytliga planet, men är i själva verket väckarklockor från medvetandets djup. Personligt anpassade dyker de upp i precis rätt ögonblick och gör underverk, om vi tar dem för vad de verkligen är: livets viktigaste lärare.


Låt inget mål stå i vägen för sanningen om att du på det djupaste planet redan är i mål.


Strävan är den andlige sökarens sista utmaning, och den slugaste av strävanden är strävandet efter icke-strävan.


Till toppen ⇧