För ett liv i balans

Noterat juli 2016

av

Upptäckten av det opersonliga jaget innebär inte ett förnekande av det personliga jaget. Men spegelbilden känns alltmer främmande. Samtidigt – ett stadigare förhållande till det Varande som ger den ostadiga spegelbilden liv.


Livet har en stående annons i kategorin ’Opersonligt’. Det kanske är därför så få ser den. Annonstexten lyder: ”Bortskänkes: Evig lycka”.


Istället för att fråga dig vad du kan göra, fråga dig vem du är.


Vad som händer i livet är inte det viktigaste. Det viktigaste är att inse att livet inte är det som händer.


Ju mindre uppmärksamhet det ytliga jaget ges – positiv som negativ, mental som verbal – desto mer utrymme ges åt det som finns på djupet: trygghet, lätthet, livsenergi, glädje och evig frid.


Varje tanke, ord, känsla, handling och händelse omges av orubblig stillhet. Kom alltid ihåg det.


Vaken stillhet, en balans mellan uppmärksamhet och ömhet, är receptet för varaktig frid.


Till toppen ⇧