För ett liv i balans

Noterat juli 2017

av

Ingenting kan frånta dig möjligheten att vara ditt fullkomliga jag, och att i och ur det vardandet leva livet fullt ut. Du bär på det du söker, du är den du vill vara.


Stillhet tar dig framåt.


Att klandra andra är att lida frivilligt. Att förlåta är att leva i frihet.


Låt inte seglivade och snedvridna minnesbilder stå i vägen för det innevarande ögonblickets lärdomar och storslagenhet. Endast med obefläckat sinne kan livet levas fullt ut.


Den falska idén om att kontroll skapar trygghet är rädslans effektivaste överlevnadsteknik. Verklig trygghet ligger i att veta att ingenting är under kontroll. Och det är helt i sin ordning.


Ala tankar om framtiden är endast modifierade versioner av det som redan har varit. En verkligt nyskapande och värdefull framtid kan endast ta form då nuet är fritt från tankar.


Att iaktta den klarblå himlens lätta små moln utan att önska att det ska vara för evigt. Att iaktta de tunga mörka orosmolnen i det inre utan att önska att de genast ska försvinna. Sann meditation.


Iaktta dig själv. Stanna med det som är. Fly inte. Var där med en intensiv men avspänd närvaro och iaktta utan att namnge, döma, fäkta eller fly. Detta öppnar dörren till inre frid.


Att veta att du själv och andra helt enkelt vill väl när allt kommer omkring, är en av de viktigaste och förnämsta egenskaperna du kan ha.


Du är fullkomligt felfri i samma stund som du slutar tro på tankarna som påstår någonting annat. Det finns ingenting du behöver lära dig eller övertyga dig själv om för att vara ditt verkligt felfria jag. Det räcker med att helt enkelt vara, opåverkad och fri. Du är fullkomlig!


Till toppen ⇧