För ett liv i balans

Noterat juni 2017

av

Släpp, bara släpp. Släpp alla tankar om vad som inte borde ha hänt. Släpp alla åsikter om hur nuet borde vara. Släpp alla idéer om vad som kan komma att hända. Släpp allt och var fullkomligt naturlig.


Genom att våga stanna upp, går du framåt. Genom att våga känna dig ynklig, växer du. Genom att våga slänga masken, blir du den du är – fullkomligheten själv.


Ta inte dig själv på för stort allvar. Alla har sina små egenheter. Det enda värt att ta på största allvar är ditt icke-själv, ditt inre och beständiga jag.


Att veta hur du ska handla är inte alltid lätt. Men den svåraste konsten är att veta när det lämpligaste är att inte handla alls. Och att vara fullkomligt tillfreds med det.


Att känna dig själv är att känna andra, att känna andra är att känna dig själv.


Den viktigaste delen av ett möte människor emellan är inte vad som kommer ut, utan vad som tas in. Att verkligen lyssna med ett öppet hjärta och oberoende sinne är det viktigaste du kan göra för en medmänniska.


Somliga påstår att du inte kan slåss mot jobbiga tankar. Struntprat! Det kan du visst. Men du kan aldrig vinna.


Strävan efter lycka är olycka. Lycka är icke-strävan.


Genom att lätta på greppet om din formidentitet – din historia, dina erfarenheter, dina åsikter – tappar dina så kallade problem greppet om dig.


Det finns ingen tanke eller känsla som är så liten att den inte är värd att uppmärksammas. Det finns ingen tanke eller känsla som är så stor att den är värd att hålla fast vid. Uppmärksamma, förstå och släpp. Gång på gång.


Till toppen ⇧