För ett liv i balans

Noterat maj 2016

av

Ha tillit till livet och dess opersonliga visdom. Upptäck vad livet frambringar när personligheten kliver åt sidan.


Även de mest självklara vardagligheterna bär på något magiskt. Överallt, små portar till frid. Portkoden är alltid densamma: Ta ingenting för givet.


Att fokusera på tanketjattrets bekymmersamma historia är ett val. Att fokusera på stillheten bortom tjattret är ett annat. Vad väljer du?


Den obeskrivbara magi som utgör ditt sanna jag beskrivs bäst med icke-beskrivningar: obunden, orädd, ofelbar, obekymrad, oändlig.


En okomplicerad manöver för ett okomplicerat liv: Flytta huvudfokus från tankarna till mellanrummet mellan tankarna.


Ingenting förflutet kan hindra dig från att vara den du är. Ingenting framtida behöver hända för att du ska bli den du är. Du är den du är, här och nu, felfri och komplett.


Till toppen ⇧