För ett liv i balans

Noterat maj 2017

av

Gör inte en allt för stor grej av det som händer i det yttre. Saker och ting kommer, går och förändras. Iaktta det som sker och var samtidigt medveten om att iakttagaren, ditt inre jag, förblir oberoende av det yttre. Ur den opåverkade närvaron frambringas positiv och effektiv handlingskraft.


Sann visdom börjar med att vara bekväm med att inte veta.


Istället för att försöka förutspå framtiden, lev i nuet. Framtiden är nuet när den kommer. Att uppmärksamma det som är öppnar dörrar för det som kommer.


Oavsett hur mycket som pågår i ditt liv, så finns det ingenting viktigare än detta ögonblick. Att veta det på det djupaste planet och leva det fullt ut är lösningen på alla problem.


Att ett beslut var rätt igår behöver inte innebära att det är rätt idag. Känn efter vad som är rätt just nu. Låt det enda verkligt fasta beslutet vara att ständigt vara vaksam, öppen och flexibel.


För in ett glapp mellan utmaning och reaktion, och fyll det utrymmet med medvetenhet. Så förs världen samman.


Du talar även när munnen inte rör sig. När du är medveten om detta talar du kärlekens språk. Och det lyssnande hjärtat älskar dig för det.


Om sanningen ska nå fram måste det finnas en mottagare. Det räcker inte med ett par öron eller ögon. Sanningens gåva kan endast tas emot av hjärtat. När är hjärtat redo att ta emot sanningen? När sinnet är villigt att släppa det falska.


Åsikter åsidosätter, föreställningar förställer. Att vara är att varsebli. Den mogna människan beskådar världen likt en nyfödd.


Det här ögonblicket är allt. Dess tomhet får mångfalden att sjuda av liv, dess tystnad får ljudvågorna att skvalpa, dess stillhet sätter världen i rörelse. Det här ögonblicket går inte att nå, det är redan här. Så enkelt!


Till toppen ⇧