För ett liv i balans

Noterat mars 2017

av

Istället för att försöka släppa det som känns jobbigt, släpp tanken på att det borde vara annorlunda. Det är som det är, just nu.


Tankarna om en jobbig situation är alltid mycket jobbigare än själva situationen.


Frihet är inte att fly från allt som ger en känsla av bundenhet. Lycka är inte att undvika allt som uppfattas som elände. Ett verkligt fritt och lyckligt liv börjar i samma stund som vi möter livet med ett öppet hjärta.


Att belysa den falska drömmen med vakenhetens sanning bäddar för ett verkligt drömliv.


Tala må vara silver och tiga må vara guld, men att lyssna, det är ovärderligt.


Vad är meningen med livet? Att kunna ställa den frågan utan att kräva ett svar. Att med öppet hjärta och avspänd vakenhet välkomna nuet, Livet självt, det är meningen med livet.


Guldgrävaren finner sina dyrbarheter genom att avlägsna allt som inte är guld. På samma sätt finner du ditt ovärderliga och sanna jag när du släpper tankarna som påstår att du skulle vara någonting annat än fullkomlig i detta nu.


En återspegling av det förflutna genom tankar är som spegelbilden i ett strömt vattendrag: förvrängd.


Förhoppningar är vad de låter som – något som ligger för det som är, ett hopp från nuet, förbiseende av livet.


Sök inte dig själv i beskrivningar. Ditt sanna jag är obeskrivligt.


Till toppen ⇧