För ett liv i balans

Noterat november 2017

av

Rotad i nuet bygger du en hållbar framtid.


Att sluta leta efter lycka är vägen till att finna lycka.


När du går bortom påståendena om vad som är troligt, inträffar det som är otroligt.


Att sluta döma är att börja älska.


Åsikter skapar distans till människor. Distans till åsikter förenar människor.


Utmaningar är en del av livet. Bekymmer är självförvållade.


När du blir vän med ensamheten är du inte längre ensam.


Att leva nu är att ge liv åt en fulländad framtid.


Att acceptera våra yttre skiljaktigheter förenar vår inre samhörighet.


Att kliva in i nuet är att kliva ut ur oron.


Ett öppet hjärta till det som är, öppnar möjligheter för det som kommer.


Att uppmärksamma nuet är att uppvakta livet.


Att skänka uppmärksamhet är att erhålla glädje.


Till toppen ⇧