För ett liv i balans

Noterat oktober 2017

av

Under det du flyr ifrån, vilar det du jagar efter.


Att komma dit du vill börjar med att vara där du är.


Ett grepp om det förflutna är en knytnäve mot nuet. Endast en öppen hand kan mottaga livets gåva.


Att inte falla för frestelser är att stå upp för kärleken.


Att gräva i dåtidens grav plundrar nuet på liv.


Den som låter lyckan styras av villkor styr ovillkorligen mot olycka.


Den som blundar för nuet lever i mörker.


När du accepterar det oacceptabla möjliggörs det omöjliga.


Nuet är den viktigaste framtiden.


Att köpslå med egot är att sälja sig själv.


När du slutar försöka kontrollera världen, när du står kravlös och fördomsfri inför livet, då får du ett nytt syfte i livet – du har blivit en kärlekens budbärare.


Yttre aktiviteter kan aldrig kompensera för inre stillhet. Att föra dessa världar samman är sann kreativitet – kärlek i handling.


Kräv inte att livet ska ge dig det du vill ha och undvara det du vill vill vara utan. Livet ger dig det du behöver när du behöver det, varken mer eller mindre. Med kravlöst hjärta blir du mottagare och spridare av livets kärlek.


Orden som används för att beskriva det blanka bladet döljer den enkla sanningen: Det blanka bladet.


En dag passerar, en annan tar vid. Någonting försvinner för att ge utrymme åt någonting nytt. Och mitt i denna obeständighet, en evig beständighet. Att vara medveten om denna tidlöshet är att vara verkligt tillfreds – dag ut och dag in.


Strukturera inte ditt liv efter tankens idéer om rätt och fel. Alla strukturer är instabila. Ta varje dag som den kommer och var mottaglig för vad livet serverar dig.


Till toppen ⇧