För ett liv i balans

Noterat september 2017

av

Påminn dig om att blicka upp mot himlen emellanåt. Påminn dig om att samma rymd finns inom dig. Likt molnen på himlen ändrar form och försvinner, så upplöses de inre orosmolnen när du uppmärksammar den evigt stilla rymden inom dig.


Lev varje ögonblick fullt ut. Släpa inte med dig gårdagen in i nuet. Vandra tomhänt och känn hur du fylls av liv. I tomheten vilar fullkomligheten.


Varför oroa dig för vad som kanske kommer att hända? Det tillför ingenting av värde. Att värdesätta det som är, det skapar förutsättningar för det som kommer.


Försök inte frigöra dig från jobbiga tankar och känslor. Själva görandet är det som håller dig fången. Friheten kommer genom att fri-vara, inte fri-göra. När du iakttar utan avsikt, när du betraktar utan att försöka förstå, förändra, försköna, fördöma eller förinta, då är du fri.


Att inte få det du önskar blir endast ett problem om du tror dig veta exakt vad du behöver. Tänj gränserna. Visa tillit till livet och upptäck det gränslösa jagets oanade möjligheter. Den som ingenting önskar, få allt som behövs.


Att missta ditt föränderliga ytliga jag för ditt beständiga djupa jag i jakten på varaktig lycka är ett lika ödestigert misstag som att förtrycka ditt ytliga jag i samma avseende. Balans och distans är vägen till sann och beständig lycka.


Vad du åstadkommer i framtiden är alltid beroende av hur du förhåller dig till nuet. Om du vill skapa en värdefull framtid måste du börja med att värdera nuet. Idag är den viktigaste morgondagen.


Det finns två sätt att skapa sitt eget fängelse: Att försöka anpassa världen efter dig eller att försöka anpassa dig efter världen. Nyckeln till frihet ligger i att se på världen utan att döma eller ursäkta den, och att med denna oinskränkta medvetenhet göra vad som känns rätt för stunden.


Jakten efter framtida fulländning är det enda som ligger i vägen för att ögonblickligen vara det tanken försöker bli – fulländad.


Tankar överdriver kommande utmaningar. Tankar begränsar framtida möjligheter. Verkligheten är okomplicerad och obegränsad.


Nuet är livet. Ditt förhållande till nuet avgör hur du upplever livet. Om du gör motstånd, då känns livet motigt. Om du flyter med, då flyter livet på.


Till toppen ⇧