För ett liv i balans

Nu är den viktigaste morgondagen

av

Tänk vad tankar kan ställa till det. Tankar om vad som inte borde ha hänt. Tankar om vad som kanske kommer att hända.

Tid. Tankar är tid.

Till och med när du tänker om nuet är det tid, eftersom varje tanke om någonting är en jämförelse med något du redan känner till. I samma ögonblick som tanken kommer in och analyserar och jämför har nuet förminskats till en bit information. Smack! På med en etikett och in i facket ”Min historia”.

Samtidigt behövs de där bitarna av tidigare erfarenheter. Du skulle inte kunna läsa den här texten om Min historia-facket var tomt.

Men det som ofta saknas är en balans. Tankarna har fått alldeles för stor betydelse och ses som något allsmäktigt. Om tänkandet ska vara verkligt effektivt och konstruktivt, då måste den tidlösa intelligensen finnas med i bilden.

Verkligt nytänkande kan endast ske när tänkandet sker i samverkan med Varandets odödliga visdom. Ny-tänkande består av det tidlösa vetandet (det nya) och det tidsbundna intellektet (tänkandet).

När dessa två aspekter av ett och samma liv får verka i balans och harmoni med varandra, då öppnas porten till den sanna och opersonliga kreativiteten. Det är först då någonting oberoende och verkligt nyskapande kan ta form.

Rotad i nuet bygger du en hållbar framtid. Nu är den viktigaste morgondagen.


Till toppen ⇧