För ett liv i balans

Tre steg till en ny syn på livet

av

Vi har ofta en bild av vart vi vill, en idé om hur saker bör utveckla sig för vårt, och kanske andras, bästa. Vi tror oss veta vad som är rätt väg.

Men det blir ju inte alltid som vi tänkt, eller hur?

Oförutsedda händelser sätter käppar i hjulen. Någonting vi inte räknat med dyker upp eller försvinner ur bilden. Plötsligt stämmer verkligheten inte alls överens med den utstakade planen.

Det kan kännas både skrämmande och frustrerande. Men är händelseförloppet i sig verkligen så förfärligt? Ser verkligheten så dyster ut som rösten i huvudet vill få det till?

En ny verklighet

Vi kan ompröva vår syn på livet. Vi kan låta besserwissern inom oss kliva åt sidan en stund. Vi kan välja att betrakta världen på ett nytt sätt:

1. Utan fördomar

Om exakt samma situation iakttas utan förutfattade meningar, då ser livet plötsligt helt annorlunda ut. Det kanske inte ser fantastiskt ut, men det ser garanterat betydligt bättre ut än om det måste slåss mot en personlig önskedröm.

2. Utan facit

Nästa steg är att inse att vi med vårt begränsade tänkande inte alltid vet vad som är rätt för stunden. Livet är inte ett parti TP där varje fråga har ett givet svar, och rätt svar genast ger utdelning i form av en tårtbit.

3. Utan att förhasta

Avslutningsvis kan vi påminna oss om att vi faktiskt inte har hela bilden. Vi betraktar endast ett litet fragment, som för stunden kan tyckas obegripligt och värdelöst. Men med tiden växer helhetsbilden fram…

Vi inser att allt är en del av något större. En fulländad bild växer fram, signerad Livet.


Till toppen ⇧