För ett liv i balans

Den nya världen är här

av

Tänk dig att du befinner dig i ett snötäckt landskap.

Du ser några grenar sticka upp ur snön. En pinne här, en pinne där. I övrigt syns bara ett tjockt snötäcke.

Sedan tittar solen fram. Med ljus och värme får den snön att sakta smälta undan. En helt ny värld framträder inför dina ögon…

Grenarna visar sig tillhöra ett och samma träd.

Alldeles nyss såg de så övergivna och fjuttiga ut, åtskilda från varandra och darrandes av rädsla. Nu ger de ett helt annat intryck.

Det är en storslagen och vacker syn. En kraftfull och imponerande enhet, som samtidigt uttrycker en lekfull och värdefull mångfald.

Vilande i vårt väsens centrum möter vi en värld där allt på samma sätt vilar i sig. Därvid blir trädet ett mysterium, molnet en uppenbarelse, människan ett kosmos vars rikedom vi fattar endast i glimtar.
Dag Hammarskjöld

När vi för in medvetandets ljus i våra liv, då börjar det tjocka täcket av tankar ett smälta undan. En ny värld uppenbarar sig inför våra ögon, trots att ingenting egentligen har förändrats.

På samma sätt som snö blir till vatten, vilket får trädet att växa, omvandlas fruktlöst grubbleri till livsenergi. Känslan av rotlöshet ersätts med en djup insikt av samhörighet.

Denna ”nya värld” blir verklighet i samma ögonblick som vi kliver in i nuet. Under tanketäcket, vilande i vårt väsens centrum, möter vi vårt sanna jag – ett jag som är ett vi.

Helhet och fullkomlighet i evighet.


Till toppen ⇧