För ett liv i balans

Observera tvivlet

14 januari 2017 av Robert Birming

Låt inte självtvivel, varken som ord eller företeelse, få dig att tro att du är en del av tvivlet.

Observera tvivlet utan att bli delaktig och förvandla på så sätt tvivel till tillförsikt – en otvivelaktig övertygelse om att ditt verkliga jag är fullkomligt i detta nu.