För ett liv i balans

Den oföränderliga sanningen

av

Hur stor del av den bild vi har av det förflutna är sann?

90 procent? Tre fjärdedelar? Hälften?

Våra minnesbilder av tidigare upplevelser är personliga tolkningar. De är relativt sanna. De står i relation till den person vi är.

Det är viktigt att komma ihåg att den vi är på det personliga planet är en högst föränderlig filur. Våra åsikter, idéer, intressen och mål är i ständig förändring.

Om vi kunde vara med om exakt samma upplevelse med ett års mellanrum, då skulle minnesbilderna av dessa identiska händelser se väldigt olika ut. Det skulle vara som två helt olika upplevelser.

Om vi bär denna sanning med oss genom livet, då kan vi bespara oss mycket onödigt lidande. Vi kan undvika att tankar kring det förflutna håller oss fast i klander, oavsett om det gäller att klandra andra eller oss själva.

När tankarna kommer och knacker på vår dörr, då kan vi se dem för vad de är: personliga tolkningar av det förflutna. Vi behöver inte öppna dörren på vid gavel och bjuda in tankarna, som om de vore budbärare av den absoluta sanningen. De är gäster och de kan föra med sig viktiga lärdomar, men vi behöver inte ha dem som permanenta inneboende.

Som personer är vi i ständig förändring, vi utvecklas och vi lär oss saker under livets resa. Men vi bär även med oss något ”opersonligt” under hela denna resa. Vårt oföränderliga innersta väsen – vårt djupa och sanna jag. En oas av evig stillhet, oavsett hur turbulent det är på ytan.

På samma sätt som vi kan vara medvetna om att vi sitter stilla på ett tåg och ser omgivningen förändras utanför fönstret, så kan vi röra oss framåt genom livet och samtidigt vara medvetna om vår inre eviga stillhet.

Låt den oföränderliga sanningen visa dig vägen genom livet.


Till toppen ⇧