För ett liv i balans

Öga mot öga med dig själv

av

Ögat gör att du kan se, men du kan inte se ögat. Gör det på något sätt synen ofullständig eller overklig?

Inom dig vilar en evig frid, som ligger bortom det som sinnet kan uppfatta. Det gör den inte på något sätt ofullständig eller overklig. Tvärtom. Alla slags sinnesupplevelser kommer och går, men friden består.

Vänd blicken inåt, så möter du den friden. Du står du öga mot öga med dig själv – ditt fullständiga och verkliga jag.


Till toppen ⇧