För ett liv i balans

Det är ok att ändra sig

av

Vi har en fantastisk förmåga: möjligheten att ändra oss.

Vi gör alla misstag. Det är helt i sin ordning.

Vi behöver inte vara rädda för att ändra oss och erkänna att vi hade fel, oavsett om det gäller inför oss själva eller andra.

Ärlighet och öppenhet för med sig förståelse, styrka och utveckling på livets alla plan.

Det sinnet kallar nederlag, är en själslig seger.

Det är ok att ändra sig.


Till toppen ⇧