För ett liv i balans

Vägen bort från onödigt lidande

av

Tänk dig att chefen kallar in dig på sitt sitt kontor en dag och informerar dig om att du har blivit uppsagd. Några veckor passerar och du lyckas hitta ett nytt jobb, som visar sig vara både mer givande och bättre betalt.

Den högre lönen gör att du snart fått ihop så pass mycket pengar att du för första gången på länge kan unna dig en utlandsresa.

Dagarna innan avfärden råkar du ut för en olycka. Läkarna meddelar att du kommer att bli helt återställd, men att du måste ligga kvar på sjukhuset i minst en vecka.

Dagarna kryper fram och det enda du kan tänka på är hur roligt du skulle ha haft det om du vore utomlands nu. Mitt upp i detta till synes orättvisa elände träffar du ditt livs kärlek. Med tiden flyttar ni ihop, bildar familj och lever sedan lyckliga ihop i alla era dagar.

Saga eller verklighet? Öde eller slump? Vi behöver inte kalla det någonting eller välja att tro på det ena eller det andra. Det räcker med att inse att det är så här livet fungerar. Det går upp och det går ner. Saker kommer och saker går. Hela universum är i ständig förändring.

Ofta glömmer vi att se livet ur ett helhetsperspektiv. Istället förser vi allt med etiketter och väljer att kalla det för bra och dåliga händelser. Detta skapar frustration, ilska, sorg och en känsla av att ha blivit orättvist behandlad. Det kan i sin tur leda till långa perioder av lidande. Vi kan bespara oss detta lidande genom att bära med oss två insikter genom livets olika skeenden.

Acceptans

Acceptans har blivit ett populärt uttryck inom mindfulness, eller medveten närvaro, som man brukar kalla det på svenska. Tyvärr misstolkas det ofta som att det är samma sak som att ge upp. Så är det inte alls. Acceptans är att se en situation för vad den är, utan att döma den eller koppla förutfattade meningar till den. Med en sådan icke-dömande attityd till den aktuella situationen kan vi på ett effektivt sätt agera på det sätt som läget kräver.

Att titta ut genom fönstret en regnig dag och tänka ”Åh nej, vilket hemskt väder! Den här dagen kommer att bli fruktansvärd.” är ett exempel på att inte acceptera läget. Till att börja med har vi skapat en falsk bild av situationen då vi säger att vädret är hemskt. Vädret är inte alls hemskt, det är bara väder. Det är vad det är. Sedan har vi utifrån den falska bilden skapat en illusion om att resten av dagen kommer att bli dålig – något som i och för sig på ett eller annat sätt med största sannolikhet kommer att besannas om den attityden får leva kvar under resten av dagen.

Att titta ut genom fönstret och tänka ”Jaha, det regnar. Det är bäst att jag tar ett paraply.”, det är acceptans. Vi ser situationen för vad den är. Vi dömer den inte och vi gör inte motstånd mot den. Därefter handlar vi på det sätt vi anser vara lämpligt just nu.

Helhet

Som vi såg i den korta berättelsen i början av texten, leder ofta sådant som till ytan ser ut att vara någonting negativt, i slutändan till någonting positivt. Om du ser tillbaka på ditt eget liv kan du säkert hitta flera exempel på det.

Det är viktigt att vi bär med oss denna insikt; att inte se saker som isolerade händelser, åtskilda från allt annat i våra liv, besparar oss massor av onödigt lidande.

Att titta på en enda bit ur ett pussel säger ingenting. Det går inte att se vad det ska föreställa. Helheten saknas. Men så snart vi ser den i sitt rätta sammanhang, när alla bitar är på plats, träder en fullständig bild fram. Det är då vi inser att pusslets vackra motiv inte skulle vara komplett om det inte vore för just den biten. Livet är ett pussel – se hur bitarna magiskt faller på plats.


Till toppen ⇧