För ett liv i balans

Från önskedröm till verklighet

av

En självcentrerad önskan om att saker vore annorlunda, så mycket onödigt lidande som skapas genom det.

En önskan om en mer framträdande roll, eller att ha mindre ansvar; en önskan om att ha kommit längre, eller att kunna ta ett kliv tillbaka; en önskan om en större vänskapskrets, eller att få mer tid i ensamhet.

Ett utdömande av det innevarande ögonblicket och ett begär efter framtiden. En önskedröm som gör livet till en mardröm.

Det är inget fel i att ha mål och ambitioner. Men om de gör att nuet faller i glömska, då kommer otillfredsställelsen att vara en ständig följeslagare. Att vara tillfreds är som det låter: något som du är.

Du skapar din framtid här och nu. Om det sker utifrån missnöje, då kommer framtiden att genomsyras av missbelåtenhet, avsaknad och frustration. En ändlös kamp och strävan efter nästa ögonblick…

Om du däremot accepterar din nuvarande livssituation fullt ut, då har du ett öppet hjärta och blir mottaglig för livets makalösa mirakel.

Du hamnar i samklang med universums genuina viljekraft och den sanna godheten – ren kärlek satt i rörelse – och får ta del av en obegränsad potential. Du står i förbindelse med ditt fullkomliga jag.

Den möjligheten är inte en gåva du kan önska dig för framtiden. Det är något du redan besitter och det kommer till uttryck när du slutar att önska dig bort från nuet. Du är fulländad här och nu.


Till toppen ⇧