För ett liv i balans

Den opersonliga glädjen

av

En rad saker bidrar till vem du är som person: kön, ålder, bakgrund med mera.

Den personliga delen av dig är på en ständig åktur, det går upp och det går ner. Det personen gläds åt i dag, kan uppfattas som ett stort problem i morgon.

Mitt i detta finns någonting som är oberoende av personens uppgångar och fall. Det finns någonting självständigt, ett Själv som ständigt är där.

Denna oinskränkta medvetenhet är din följeslagare i vått och torrt. Allt liv och allt som händer är uttryck av denna livskraft. Oavsett vad som försiggår på det personliga planet, så har du möjlighet att samtidigt vara i kontakt med den djupare aspekten av dig: evig och opersonlig livsglädje.

Den personifierade aspekten har sitt syfte. Du kan leka med den och försöka utveckla, förbättra och vårda den. Varför inte när du ändå har möjlighet?

Och den kommer väl till pass för praktiska ändamål. Det är förmodligen större chans att du stiftar nya bekantskaper genom att presentera dig i stil med ”Jag heter Anna Andersson och bor i Stockholm” än om du säger ”Jag är den universella, opersonliga essensen som genomsyrar allt liv”.

Bjud upp din personlighet till dans, ta en svängom och ha kul. Men begär inte att den ska ge dig någonting den inte kan. Sann och bestående glädje kan inte införskaffas och behöver inte försvaras – den vilar för alltid inom dig.


Till toppen ⇧