För ett liv i balans

Ett öppet hjärta till nuet

av

Ett stilla betraktande av det som är, fritt från dömande och utan några som helst avsikter. Ingen önskan om att förändra någonting och ingen strävan efter att avlägsna någonting.

Ett fullständigt förbehållslöst accepterande till det som är, helt utan krav på att det ska ge någonting i gengäld. Ett fullkomligt och tveklöst ”Ja!” till det innevarande ögonblicket.

Det är förutsättningen för att åstadkomma hållbara förändringar – oavsett om det gäller att hantera oro eller förändra världen. Ett öppet hjärta till det som är, öppnar möjligheter för det som kommer.


Till toppen ⇧